Yrkessjåfør

VI TILBYR KURS FOR YRKESSJÅFØRER

 

OBLIGATORISK ETTERUTDANNING 35 t

Vi starter opp nye kurs hver 3. uke

Kursvarighet 5 dager. (1 uke)

STED: OALSGATA 50, SANDNES

  

Kurset er delt inn i 6 moduler som inneholder bl.a. disse tema:

Kjøre- og hviletid

Kjøretøyteknikk

Beredskap, redning og brann

Lastsikring, personsikring

Optimal kjøring, sikker adferd

Vegtransporten og samfunnet

 

Påmelding til: 
Jan Ove Lunde 
tlf. 953 34383 
Fagleder / kursleder

jan.ove@gerds.no

Gerds Trafikkskole 
tlf. 51664411

Ta kontakt

Adresse

Oalsgaten 50

4319 Sandnes

516 64 411

post@gerds.no