Oppstarts kampanje tilbud kl B

OPPSTARTS KAMPANJE

Vi har oppstarts kampanje til de elevene som starter

på førerkort klasse B i november, desember og januar.

4 kjøretimer til kun

kr. 2390,-

Det er anbefalt å komme tidlig i gang med førerkort

opplæringen

Dette skriver vegvesenet på sine nettsider;

« Det kan være lurt å starte opplæringen med timer hos en trafikkskole. Du lærer

raskere, og det blir tidlig trygt å øvelseskjøre privat. Du som øvelseskjører,

trafikklæreren og den du øvelseskjører med privat, bør samarbeide tett gjennom

hele opplæringen. Slik kan den grunnleggende opplæringen skje mest mulig

effektivt og sikkert, og gi et godt utgangspunkt for videre opplæring.»

Fordelen med dette er at man får muligheten til mengdetrening.

En har da mulighet for å øve mer og riktig mellom kjøretimene.

Noe som igjen fører til et billigere førerkort.

I tillegg så vil du da lettere kunne gjennomføre opplæringen slik at

fraværsreglen ikke blir et problem.

Ta kontakt

Adresse

Kongsgaten 42

4005 Stavanger

516 64 411

post@gerds.no