Klasse A utvidelser

Klasse A utvidelser

Utvidelse av førerretten fra A1 til A2

Den som vil utvide sin førerrett fra klasse A1 til A2 kan velge mellom to alternative løsninger:

A: Gjennomføre obligatoriske kurs for slik utvidelse og opparbeide to års førerrett i klasse A1.

Dette gir førerrett klasse A2 uten å avlegge førerprøve

B: Gjennomføre trinnvurdering og obligatorisk opplæring i trinn 3 og 4 for klasse A2 og

bestå førerprøve. Det er da ikke krav om to års førerrett i klasse A1.

 

Ved utvidelse etter bokstav A, gjennomføres:

 1. Obligatorisk kurs ved utvidelse fra A1 til A2

2. Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk – klasse A2 og A

3. Sikkerhetskurs på veg klasse A2

 Kurset kan gjennomføres når du har hatt førerrett klasse A1 i ett år.

Det skal vises tilstrekkelige kjøreferdigheter på det første kurset, slik at det kan gi godt læringsutbytte av de øvrige obligatoriske kursene.

 Utvidelse A1-A2  koster kr  10.500,-

Ved behov koster øvrige kjøretimer  kr 870,-

  

Ved utvidelse etter bokstav B, gjennomføres:

1 Trinnvurdering trinn 3

2 Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk - klasse A2 og A

3 Sikkerhetskurs på veg klasse A2

4 Bestå førerprøve hos Statens vegvesen

 Se prisliste for priser.

Obligatorisk kurs for utvidelse fra klasse A2 til A

 Utvidelseskurset er på minst 7 timer hvorav minst 4 timer er praktisk øving.

Kurset gjennomføres med 3 elever pr lærer.

Pris kr 4.000,-

Har du egen sykkel og ønsker å gjenomføre kurset alene er prisen: kr 5.250,-

Utvidelse fra A1 til A gjøres med obligatorisk opplæring og førerprøve.

 Det behøves ikke ny teoriprøve fra A1-A

 Se prisliste for priser

 Ta kontakt: 51664411  post@gerds.no

Messenger