Yrkessjåfør

Yrkessjåfør

VI TILBYR KURS FOR YRKESSJÅFØRER

 

OBLIGATORISK ETTERUTDANNING 35 t

Kursvarighet 5 dager. (1 hel uke eller oppdelt på 2 uker)

STED: OALSGATA 50, SANDNES

 

Dersom etterutdanningen gjennomføres i løpet av de siste seks månedene før gyldig yrkessjåførkompetansebevis utløper, skal beviset utstedes for 5 år, regnet fra utløpsdagen for det gyldige beviset.

 

 

Kurset er delt inn i 6 moduler som inneholder bl.a. disse tema:

Kjøre- og hviletid

Kjøretøyteknikk

Beredskap, redning og brann

Lastsikring, personsikring

Optimal kjøring, sikker adferd

Vegtransporten og samfunnet

 

Påmelding til: 
Gerds Trafikkskole/kontoret
tlf. 51664411 
post@gerds.no

 

Messenger