Føreropplæring kl B

Føreropplæring kl B

FØREROPPLÆRINGEN

Opplæringen i klasse B har fire trinn. Det er viktig å ha nådd målet for ett trinn for å ha godt utbytte av opplæringen på det neste. En del av opplæringen er obligatorisk, disse timene må du ta på trafikkskole.

Gode råd

 • Samarbeid med med oss fra starten av opplæringen! Da lærer du raskere, og det blir tryggere å øvelseskjøre privat.
 • Ta teorikurs! (Teorikurs må ikke forveksles med trafikalt grunnkurs)
 • Kjøp deg læremateriell gjennom trafikkskole, i bokhandelen eller på internett
 • Les læreboken grundig flere ganger
 • Lær deg kunnskapsstoffet samtidig som du tar praktisk opplæring, da sitter det bedre
 • Å bare løse oppgaver på nettet er ikke nok til å lære stoffet

TRINN 1 -  TRAFIKALT GRUNNKURS

TRINN 2 -  GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE

Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøring, og lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter

Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvelseskjøring.

Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

TRINN 3 -  TRAFIKAL DEL

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven skal lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens kjørekompetanse være slik at kjøringen er selvstendig.

Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk for alle som skal ha førerrett i klasse B, og gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3.

Kurset er en videreutvikling av det tidligere glattkjøringskurset og er utvidet med 1 time. I denne timen legges det vekt på sikring av passasjerer og last.

Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse. 

TRINN 4 -  AVSLUTTENDE DEL

Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven. Opplæringen her er rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Det er viktig at eleven øver mye også i trinn 4 slik at han/hun får mest mulig erfaring på dette nivået før han/hun skal ut på vegen alene.

Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk i trinn 4 og utgjør den avsluttende delen av opplæring ved trafikkskole.

Målet for sikkerhetskurs vei er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet.

TEORETISK PRØVE

Teoriprøven gjennomføres på PC på trafikkstasjonene. Du kan ta teoriprøven 6 måneder før du er gammel nok i forhold til førerkortklassen du skal ta prøve i. På teoriprøven er det mange spørsmål med flere alternative svar. Du må svare riktig på 85% av alle oppgavene for å få bestått prøve.

Det er forskjellig antall spørsmål i de ulike førerkortklassene, se på oversikten over alle teoriprøvene. Der ser du antall spørsmål, maks antall feil og hvor lang tid du får til å gjennomføre prøven.Det er viktig at du forbereder deg godt til teoriprøven. Det viser seg at for mange "tar en sjanse" og prøver uten forberedelser, men resultatet blir da dessverre ofte ikke bestått.

Gerds Trafikkskole tilbyr teorikurs der de underviser i de temaene det er naturlig at du vil få spørsmål fra på den teoretiske prøven. Du kan også skaffe deg kunnskapen på egen hånd ved å kjøpe deg læremateriell gjennom trafikkskolen, i en bokhandel eller på internett. Det viser seg ofte at å bare løse oppgaver på nettet ikke holder som forberedelse.

Før du kan gå opp til teoriprøve, må du:

 • ha levert  søknad om førerkort
 • være gammel nok
 • ha med deg gyldig legitimasjon
 • ha betalt gebyr 

PRAKTISK FØRERPRØVE

Alle praktiske førerprøver, uansett førerkortklasse, gjennomføres etter noen generelle regler: Ruta som kjøres skal være slik at kandidaten får vist sine ferdigheter under forskjellige veg- og trafikkforhold. Trafikkstasjonen har flere faste ruter i de forskjellige førerkortklassene. Ruten trekkes av et dataprogram, så sensor bestemmer ikke rutevalget.

I tillegg til kjøreturen, vil førerprøven også inneholde en sikkerhetskontroll av kjøretøyet. Kandidaten kan bli bedt om å kontrollere dekk eller bremser, eller andre kontroller som er av betydning for sikkerheten.

På lett og tung motorsykkel, består førerprøven også av en ferdighetsprøve i spesielle øvelser. Ferdighetsprøven gjennomføres på et sperret område, og må være bestått før kandidaten skal kjøre i trafikk.

Det er viktig at kandidaten kjører mest mulig selvstendig på førerprøven. Dette gjøres blant annet ved at sensoren gir beskjeder om hvor det skal kjøres på en slik måte at det forteller om lengre kjørestrekninger.

Før du kan gå opp til praktisk prøve, må:

 • all obligatorisk opplæring være fullført og registrert
 • vandelen din må være i orden
 • eventuell helseattest være levert
 • du ha bestått teoriprøven
 • ha med deg akseptabel legitimasjon
 • gebyr være betalt 

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Gerds Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Les mer