Mopedopplæring kl AM146

Mopedopplæring kl AM146

Mopedopplæring kl AM146

Opplæringen i klasse AM146 har 4 trinn.

Målene for trinn 1-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å få førerett i klasse AM146.

 

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Kurset er felles for alle de lette klassene. Det skal bidra til at eleven får en grunnleggende

forståelse for hva førerrollen og førerdyktighet innebærer.

Kurset omfatter blant annet teori, førstehjelp og å være trafikant i mørket.

 

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse

I trinn 2 skal eleven lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3.

Opplæringen i trinnet består av det obligatoriske kurset grunnkurs klasse AM146 og ikke-obligatorisk individuell grunnleggende praktisk opplæring.

Det er ikke fastsatt et minste timetall for opplæringen i dette trinnet ut over grunnkurset og trinn-vurderingen.

Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for

øvingskjøring.

Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre en trinnvurdering.

 

Trinn 3 Trafikale ferdigheter

I trinn 3 er målene rettet mot elevens læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljø.

Ved avslutningen av trinn 3 skal eleven kjøre selvstendig og ha et prestasjonsnivå

nær kravene til å kunne ha bestått en eventuell førerprøve i klassen.

Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring.

I dette trinnet gjennomføres et obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk

 Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre en trinnvurdering

 

Trinn 4 Avsluttende opplæring

Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk for alle som skal ha førerett i klasse AM146. Kurset skal bidra til at eleven videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker, bl.a. gjennom selvstendig øving på veg.

Den obligatoriske opplæringen alene er vanligvis ikke nok til å nå fram til hovedmålet for opplæring til førerkort klasse AM146. I tillegg må det suppleres med tilstrekkelig øving gjennom opplæring ved trafikkskole, øvingskjøring eller begge deler

 Se prisliste for priser på AM146

Førerprøven klasse AM146 er en teoretisk prøve på statens vegvesen.

Du må ha fyllt 16 år og søknad og vandel må være iorden.

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Gerds Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Les mer